Dessa moduler är avsedda för fast installation och storleken på modulen är beroende av diametern på vattenledningen


Den blå modulen installeras på inkommande vattenledning för att vitalisera all vatten i huset/fastigheten. Vill man t.ex. installera en vitaliseringsmodul i fikarummet/köket på jobbet så finns en mindre modul som kan installeras under diskbänken. 

Den röda modulen är avsedd för fast installation på returledningen i värmesystem. Som ni kan se i min presentation och läsa i olika forskningsrapporter så har Vitaliserat Vatten en mycket högre termisk kapacitet vilket innebär att man kan sänka sina värmekostnader och få en bättre värmefördelning. Ni kan läsa mer om detta på GRANDER hemsida

EN FANTASTISK INVESTERING I DIN OCH FAMILJENS HÄLSA