VITALISERAT VATTEN
gallery/goldheart-logo
gallery/energistav

Energistavarna finns i tre utföranden och för två olika ändamål. 


Dem "blå" energistavarna är till för att vitalisera dricksvattenbrunnar, jaccuzi, simbassänger, fiskedammar, akvarier, vatten i cistern eller andra större behållare, m.m. Stavarna finns i olika storlekar beroende på hur många kubikmeter du behöver vitalisera. 


Dem "röda" energistavarna är avsedda för jordbruk för att vitalisera t.ex. gödselbrunnar och annan typ av cirkulationsvätska. Det skall inte användas för att vitalisera dricksvatten som används av människor eller djur. 


För mer teknisk information om stavarnas kapacitet vänligen kontakta mig.